Första besöket

Första besöket

 

GOD TID avsättes, för att du ska ha möjlighet att berätta om dina besvär.

Därefter göres en grundlig undersökning för att fastställa rätt diagnos och en orsaksförklaring till dina problem.

Bedömningen baseras på en helhetssyn.

 

BEHANDLING bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och omfattar manuella åtgärder som t.ex manipulation, mobilisering, traktion, nervmobilisering, akupunktur, stabilitetsträning o.s.v.

 

MÅLET är att du på så få behandlingstillfällen som möjligt ska uppleva lindring av dina besvär och om möjligt bli besvärsfri.

Du får dessutom kunskap om din kropp och om hur du kan förebygga vidare problem.

Webmaster